image

Werking in de Lief - ing

Op de Papaver zetten we extra in op de sociale vaardigheden bij alle kinderen.
De Lief-ing is een gezellig plekje bij ons op school, een plaats waar we in een ontspannen huiselijke sfeer, elkaar kunnen ontmoeten.
We komen er samen om te leren hoe we elkaar gelukkig kunnen maken en dat begint natuurlijk met “lief” zijn voor elkaar.
Zo is al meteen duidelijk waarom we voor de naam “Lief-ing” kozen.
Vanuit het jaarthema “Pak de zon en straal!” gaan we dit jaar verder op zoek naar hoe we liefdevol een ruzie kunnen oplossen en zorgen daarbij voor een opbouw van kleuter tot lagere schoolkind.

We leggen dit jaar ook de focus op de gevoelens. Hoe ruimer de woordenschat waar kinderen over beschikken om te vertellen hoe ze zich voelen, hoe beter ze emoties kunnen verwerken. Dit jaar zal “Sunny” de centrale figuur zijn om dit verder uit te bouwen met alle kinderen.

Vanaf de kleuterleeftijd leren we de kinderen gesprekstechnieken aan om op een respectvolle manier met elkaar te praten. We noemen dit cirkelen.

Ook willen we extra tijd maken om als klastitularis een goed gesprek te hebben met elk kind.

Kortom, we zetten sterk in op de relatie tussen de kinderen en de relatie kind – leerkracht.

Welkom in onze Lief-ing!