image

Werking in de Lief - ing

Dit jaar zetten we extra in op de sociale vaardigheden bij alle kinderen.

De Lief-ing is een nieuw plekje bij ons op school, een plaats waar we in een ontspannen huiselijke sfeer elkaar kunnen ontmoeten.

We komen er samen om te leren hoe we elkaar gelukkig kunnen maken en dat begint natuurlijk met “lief” zijn voor elkaar.

Zo is al meteen duidelijk waarom we voor de naam “Lief-ing” kozen.

Vanuit het jaarthema “Jij bent goud waard!” gaan we dit jaar op zoek naar hoe we liefdevol een ruzie kunnen oplossen en zorgen daarbij voor een opbouw van kleuter tot lagere schoolkind.

Vanaf de kleuterleeftijd leren we de kinderen gesprekstechnieken aan om op een respectvolle manier met elkaar te praten. We noemen dit cirkelen.

Ook willen we extra tijd maken om als klastitularis een goed gesprek te hebben met elk kind.

Kortom, we zetten sterk in op de relatie tussen de kinderen en de relatie kind – leerkracht.

Onder het motto “Samen goud waard!” vliegen we er dit jaar weer in!
We hebben er zin in!