image

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie geledingen: afgevaardigden van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Deze raad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overleg-bevoegdheid. De schoolraad is vernieuwd op 1 april 2017 en vervangt de vroegere participatieraad.

De vertegenwoordigers (periode 1 april 2017- 31 maart 2021)

Leden van de Schoolraad

 

Voor het personeel:

  • Mevr. Veronique Leliaert
  • Mevr. Christa Termote
  • Mevr. Tamara Van de geuchte
 

Voor de ouders:

  • Dhr. Marc Willems
  • Mevr. Margot Van Tornhout
  • Mevr. Anneke Vermeire
 

Voor de lokale gemeenschap:

  • Dhr. Piet Blomme
  • Mevr. Marleen Van der Jeught
  • Dhr. Wilfried Sierens
 
Mailen kan naar schoolraad@depapaver.be