image

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie geledingen: afgevaardigden van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Deze raad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overleg-bevoegdheid. De schoolraad is vernieuwd op 1 april 2017 en vervangt de vroegere participatieraad.

De vertegenwoordigers (periode 27 augustus 2020- 27 augustus 2024)

Leden van de Schoolraad

 

Voor het personeel:

  • Mevr. Veronique Leliaert
  • Mevr. Petra Verbeke
  • Mevr. Tamara Van de geuchte
 

Voor de ouders:

  • Dhr. David De Meyere
  • Mevr. Stefanie De Coninck
  • Mevr. Joke De Neve
 

Voor de lokale gemeenschap:

  • Dhr. Piet Blomme
  • Mevr. Marleen Van der Jeught
  • Dhr. Wilfried Sierens
 
Mailen kan naar schoolraad@depapaver.be