image

Onze Schoolvisie

De papaver is een bloem die kiemt op een grond die pas werd omwoeld. Dit symboliseert ons geloof in de ontwikkel – en groeikracht van elk kind dat ons wordt toevertrouwd. We willen samen school maken: met de kinderen, hun ouders, het schoolteam, de lokale gemeenschap en externe partners die ons onderwijs en onze opvoeding ondersteunen.
Bovendien helpt onze school sinds de Tweede Wereldoorlog de herdenkingsplechtigheid verzorgen op het Canadees kerkhof. Het verband met “poppy’s”, papavers, werd gelegd voor de naam van onze school: De Papaver.

Een oud verhaal vertelt dat onze school gelegen is in een dorp buiten de wereld. Een dorp anders dan de andere, omdat de inwoners van Adegem gespaard bleven van de vreselijke ziekte ‘pest’. Wij bieden onze kinderen een veilige, warme schoolomgeving aan om hen voor te bereiden op de wereld van vandaag en morgen, zowel dichtbij huis als verderop. We hechten belang aan wat wordt geleerd en waarnaar wordt geleefd. Om de opdrachten van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen en ons pedagogisch project te realiseren kiezen we voor een sfeer van verbondenheid, enthousiasme, gezonde erkenning, een open en positieve communicatie en een efficiënte schoolwerking.

Verbondenheid

Samen leren en leven we in contact met onszelf, anderen, de wereld, de natuur, de cultuur en God. We nodigen iedereen uit om betrokken te zijn bij het schoolgebeuren.

Enthousiasme

Samen zorgen we ervoor dat we met plezier naar school komen. We engageren ons om een omgeving te creëren waar we groeien en openbloeien. Zo kan zelfvertrouwen en een positief, realistisch zelfbeeld ontwikkelen.

Erkenning

Samen dragen we er zorg voor dat iedereen wordt gehoord, gezien en gewaardeerd. We helpen elkaar met het nodige geduld en leren omgaan met elkaars kleine tekorten. Verschillen worden niet alleen aanvaard, maar ook als een verrijking gezien. We bieden kansen om ieder te laten schitteren in zijn of haar unieke talenten en mogelijkheden.

Communiceren

Samen bouwen we aan een toegankelijke school. We kiezen ervoor om op een open, eerlijke en positieve manier in gesprek te gaan. Zo bouwen we wederzijds vertrouwen op. We streven ernaar om duidelijk en tijdig te informeren.

Efficiëntie

Samen gaan we de uitdaging aan om ons onderwijs en onze opvoeding in een doordachte samenhang en opbouw aan te bieden. We houden rekening met wat we al kennen en kunnen. We streven een gezond ritme en haalbaar niveau na door duidelijke keuzes te maken.