image

Praktische Informatie

Schoolpoort

De poort gaat open:

  • 's morgens om 08u15
  • 's middags om 13u00
  • 's morgens beginnen de lessen om 08u30 en eindigen om 11u40
  • 's middags beginnen de lessen om 13u15 en eindigen om 15u35
  • Op woensdag eindigen de lessen om 12u05

Opvang

Voor de opvang werken we samen met de gemeentelijke opvang “De Zandloper”. We vragen dat alle kinderen vanaf een derde klas meerijden met het treintje, dat hen ’s morgens tegen 8.30 uur brengt en na school weer oppikt en via de kerkwegel aan de Hoogen Pad naar de Zandloper voert. Leerlingen met de fiets kunnen gemakkelijk het treintje volgen. Deze vraag is echter geen verplichting.

Een plichtsbewuste onthaalmoeder staat op school klaar voor de opvang van uw kind:

  • Elke morgen van 07u00 tot 08u15.
  • Elke avond (uitgez. woensdag) van 15u45 tot 18u00.
  •   Gelieve deze gestelde uren stipt te respecteren.

Voor extra informatie omtrent opvangmogelijkheden kunt u terecht bij de directie.

Einde lessen

Bij het einde van de lessen gaat iedereen (voetgangers en fietsers) in de rij staan, om dan samen veilig naar huis te gaan. Voor de veiligheid vragen we aan de ouders de kinderen niet te vroeg uit de rang te halen.
Verantwoordelijkheden in verband met rijen :

Rij 1: vanuit de school (Adegemdorp 16A en Adegemdorp z/nr. vest.2) wordt deze rang begeleid tot aan de verkeerslichten aan het kruispunt Adegemdorp - Staatsbaan. Nadat de leerlingen veilig zijn overgestoken eindigt de verantwoordelijkheid van de begeleider.
Rij 2: vanuit de school wordt deze rang begeleid tot aan het gemeentehuis. Daar eindigt de verantwoordelijkheid van de begeleider.

Fietsers volgen de rangen tot aan de rijweg (Adegem Dorp) of tot aan de poort tegenover de pastorie. Na het veilig oversteken van de fietsers eindigt de verantwoordelijkheid van de begeleider.

De kleuters kunnen in de klas (eerste kleuterklas) of aan de poort (overige kleuterklassen) opgehaald worden. Leerlingen van de lagere school kunnen opgehaald worden aan de poorten. Voor het vormen van de rangen gaan de leerlingen eerst in hun klasrijen staan, wachtend op het belteken om de rangen te vormen. Gelieve (in verband met orde en veiligheid) uw kind op te halen na het belteken voor het vormen van de rangen. Mogen wij, eveneens in verband met orde en veiligheid, vragen om bij het einde van de lessen, de speelplaats slechts te betreden nadat de leerkrachten de poorten openen. Kinderen die buiten de schoolpoort opgehaald worden gaan naar buiten met de rangen.