image

Leerlingenraad

In september worden op democratische wijze vertegenwoordigers gekozen in L3 tot en met L6. Zij vormen de leerlingenraad die minstens één keer per maand samenkomt, bijgestaan door juf Lore Vandecaveye. Als adviseur kan ook directrice Annelies Lammertyn hierbij aanwezig zijn. Doel is de situatie van de leerlingen op school te verbeteren, problemen bespreekbaar te maken, zoeken naar oplossingen en mee te werken aan of lanceren van projecten op kindermaat.

Leden van de Leerlingenraad 2022-2023

  • Verkiezingen nog uit te schrijven