image

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Bij de uitbouw van dit schoolgebeuren wordt samengewerkt met het personeel, de ouderraad, het CLB, externe hulpverleners en de lokale gemeenschap.

Leden van het Schoolbestuur

 

Raad van bestuur:

  • Mevr. Veronique Gantois (voorzitter)
  • Mevr. Marijke Roeges
  • Dhr. Dirk Van den Abeele
 

Algemene vergadering:

  • Dhr. Dirk Onghena
  • Dhr. Vic Blomme
  • Mevr. Annelies De Jonghe
  • Mevr. Heidi Van De Keere