_Erkenning 25
Mar

Belangrijk bericht voor komende weken : goed doorlezen !

  • 25/03/20 17:43
  • Annelies Lammertyn

Beste ouders,


Hier nog eens want nieuws van De Papaver. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie en met jullie kinderen.


Hieronder twee belangrijke aandachtspunten :
- wie beroep wil doen op de noodopvang op school ( week 30.03 – 3.04) : graag een mail naar directie@depapaver.be tegen vrijdagavond.

- tijdens de paasvakantie voorziet de gemeente Maldegem opvang – uiteraard gelden hier ook strikte regels : er is opvang voor kinderen van mensen die tot de doelgroep behoren. (kinderen van ouders die werkzaam zijn in 1 van de cruciale sectoren en ook voor kinderen binnen kwetsbare gezinnen) .

Ik bezorg alvast de gegevens van ouders die de afgelopen weken noodopvang nodig hadden op school. De betrokken ouders zullen gecontacteerd worden.

Zijn er ook andere ouders die noodopvang nodig hebben tijdens de paasvakantie : graag een mail naar directie@depapaver.be

Waar de opvang zal doorgaan wordt later meegedeeld.

Heb je vragen : bel gerust op : 050 71 15 93. 

Vele groeten aan onze Papaverkinderen !


Directie en team

 

_Verbondenheid 15
Mar

Nieuw bericht : graag even doorlezen !

  • 15/03/20 10:29
  • Annelies Lammertyn

Beste ouders,

Ondertussen heb ik zicht op welke leerlingen wanneer zullen aanwezig zijn de komende we(e)k(en).

Dit gaat over een zeer beperkt aantal leerlingen. Een beperkt aantal teamleden voorzien opvang. 

Praktische afspraken :

- het beperkt aantal kinderen wordt opgevangen op de afdeling Adegemdorp 16A ( achter de kerk ) : ingang rode poort achter de 

  kerk. 

- de kinderen worden om 8u15 en 13u opgewacht aan de poort door de directie.

- afhalen gebeurt ook aan de rode poort ( 's middags en ' s avonds ) 

- ouders komen de school niet binnen. Zijn er vragen of bezorgdheden : mail gerust naar directie@depapaver.be of bel naar 050 71 

  15 93 . 

- voor wat de voor - en naschools opvang betreft : ouders brengen de kinderen binnen tot bij Christa/halen af bij Christa en sluiten de poort terug.  ( gaat over zeer beperkt aantal  )

- begin van deze week worden oefenbundels aangemaakt per leerjaar.(lagere school) Dit gaat over bundels met herhalingsleerstof. Deze bundels zullen bij de kinderen thuis worden gebust. (uiterlijk tegen eind van de week ) Ik bezorg hier morgen verdere info over ! 

- morgen zul je ook concrete tips ontvangen om zinvol met de kinderen thuis aan de slag te gaan.

- schoolrekeningen betalen : voor de ouders die de schoolrekening van de maand februari nog moeten vereffenen :

  bedrag storten voor 31 maart op rekeningnummer BE 17 3900 2809 7521 met vermelding van de naam van jullie kind(eren)

Dank alvast voor alle inspanningen om opvang te zoeken.Probeer de kinderen zoveel mogelijk in open lucht te laten spelen ! Zorg goed voor mekaar.

Directie Annelies en team 

_Communicatie 13
Mar

BELANGRIJK BERICHT : CORONAVIRUS : alle lessen worden geschorst .

  • 13/03/20 15:34
  • Annelies Lammertyn

Coronavirus – infobrief voor ouders – update


Beste ouders,


De Nationale veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en kwetsbare groepen te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om dit te voorkomen.

Wat betekent dit voor onze school ?
- Alle lessen worden geschorst vanaf vrijdag 13 maart -24u tot en met 3 april.

- De school vangt leerlingen op van wie ouders in de zorg –en gezondheidssector werken en de kinderen van ouders die geen geschikte opvang kunnen voorzien. Voor – en naschoolse opvang is er voor noodgevallen.

- Indien u zelf niet in opvang kan voorzien : gelieve dit te melden via mail : directie@depapaver.be. Duidelijk vermelden van de naam van uw kind(eren) en de klas.

- Alle vormen van therapie en ondersteuning die op school doorgaan, zijn geannuleerd tot aan de paasvakantie.

- Er zijn geen warme maaltijden t.e.m de paasvakantie. Drankjes kunnen worden voorzien zolang de voorraad strekt.

- Oudercontacten voor lager worden geannuleerd en verplaatst naar een later moment.

- Alle verdere communicatie gebeurt via onze schoolwebsite. Volg dagelijks de klaspagina’s op.

- Voor het lager : alle werkboekjes gingen vandaag mee naar huis. Het is niet de bedoeling hierin verder te werken. Maar het geeft u als ouders wel een beeld van de leerstof tot waar de kinderen zijn gekomen.

Alvast dank voor uw begrip

Directie, team en schoolbestuur 

_Verbondenheid 12
Mar

Belangrijk bericht : maatregelen coronavirus op onze school

  • 12/03/20 14:29
  • Annelies Lammertyn

CORONAVIRUS – infobrief voor ouders - update

Beste ouders

Er zijn nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Wij willen met aandrang vragen om je zoon of dochter die symptomen van een zware verkoudheid of grieperigheid vertoont thuis te houden, zodat een mogelijke besmetting met het Coronavirus binnen onze school tot een minimum wordt herleid.

• We vragen om uw kind in de mate van het mogelijke niet in de opvang te laten en de maaltijd thuis te laten nemen. Er wordt wel opvang voorzien voor zij die niet zelf een oplossing hebben.
• De zwemles op maandag gaat niet door t.e.m de paasvakantie.
• Eendaagse uitstappen die niet in open lucht doorgaan gaan niet door.
• Voor de Papaverrun wacht ik verdere richtlijnen af.
• Het schoolfeest van 25 april wordt uit voorzorg voorlopig uitgesteld. Dit zal verder bekeken worden na de paasvakantie (zowel qua datum als vorm).
• Wordt je kind ziek op school zullen geen grootouders worden opgebeld om het kind op te halen. We verwachten dat elke ouder zijn best doet om zoveel mogelijk bereikbaar te zijn.
De oudercontacten/oudergesprekken/inschrijvingen gaan wel door.
We vragen wel dat iedereen de algemene richtlijnen respecteert:

- houd voldoende afstand (ca. 1m)
- geef geen hand
- was regelmatig de handen

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:

• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders 


Meer informatie? 
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
• Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders