Welkom bij L1B

Berichten

bingel 01
Jun

Bingel

  • 01/06/20 08:55
  • Conny Van Vooren

Beste ouders

_Communicatie 20
May

Info rond vaccinatie eerste leerjaar

  • 20/05/20 14:23
  • Annelies Lammertyn

Beste ouders,

Op de klaspagina is een brief van het CLB  toegevoegd i.v.m vaccinatie van uw kind tegen polio-difterie-tetanus-pertussis. ( onder de rubiek mijn documenten ) 

De vaccinatie wordt ingepland komend schooljaar.

Wil de brief doorlezen.

Dank je wel !

Directie Annelies 

corona terug vlag 17
May

Blij weerzien

  • 17/05/20 09:50
  • Conny Van Vooren

Beste ouders

_Enthousiasme 08
May

Terug naar school op vrijdag 15 mei !

  • 08/05/20 13:23
  • Annelies Lammertyn

Richtlijnen voor opstart op 15 mei – 1e leerjaar

Op welke dagen worden de kinderen verwacht ?


- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- op woensdag is er opvang voorzien in de voormiddag ( vooraf inschrijven als de noodzaak er is )
- de pre – teaching wordt stopgezet
- wie wil kan over de middag boterhammen blijven eten : wil doorgeven wanneer uw kind blijft eten : directie@depapaver.be, we  vragen om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten eten als dit haalbaar is. 

- drankjes worden aangeboden zolang de voorraad strekt
- warme maaltijden worden niet meer aangeboden tot eind juni


Waar zet ik de kinderen af ?
- om 8u15 gaat de schoolpoort open
- graag afscheid nemen van de kinderen aan de schoolpoort
- ouders komen niet mee op de speelplaats, kinderen van het eerste leerjaar kunnen al zelf de boekentas dragen en zelf een fiets in de fietsenstalling plaatsen
- wil ook aan de schoolpoort voldoende afstand houden a.u.b


Waar haal ik de kinderen af ’s middags en ’ s avonds ?
- de kinderen worden 1 per 1 tot aan de poort gebracht
- er worden geen rangen georganiseerd


Waar gaat de voor – en naschoolse opvang door ?
- kinderen worden ’s morgens voor 8u10 afgezet aan de achterzijde van de school
(schuifdeur speelzaal)
- de kinderen worden er ’s avonds ook afgehaald
- bij goed weer : kinderen worden afgehaald aan het lint bij de rode poort

Wat brengen we mee naar school ?
Boekentas met daarin :
fruit
koek
flesje water
werkboeken
pennenzak
werkbundels
rapport en toetsen
rekendoos
turnzak

Dragen onze kinderen een mondmasker ?
Onze kinderen dragen geen mondmaskers om naar school te komen. Dit wordt afgeraden bij kinderen omdat ze voortdurend aan de maskers komen.
De leerkrachten dragen een gelaatsscherm.

Welke preventiemaatregelen zijn er voorzien ?
zie aparte info op de klassite hierover vanaf maandag 11 mei
Er zijn heel wat zaken waaraan kinderen zullen moeten wennen zoals het anderhalve m van kindjes blijven, het veelvuldig handen wassen, leerkrachten met gelaatsschermen of mondmaskers, het eenrichtingsverkeer, … .
Indien u thuis bepaalde zaken opmerkt,aanvoelt of ziet bij uw kind, gelieve dit dan zeker door te geven aan de klasleerkracht. Zo kunnen we problemen efficiënt aanpakken.

Hoe zal de eerste terugkomdag op 15 mei eruitzien ?
Er is op de eerste plaats aandacht voor het welzijn van de kinderen.
We zorgen voor een zachte landing bij de aankomst.
Er wordt tijd gemaakt om te praten over de afgelopen periode thuis en hoe de kinderen zich daarbij gevoeld hebben.
Er wordt een korte rondleiding voorzien door de directie met aandacht voor de geldende maatregelen.
Hoe wordt er gewerkt binnen het eerste leerjaar ?
We zijn genoodzaakt om de kinderen van het eerste leerjaar te splitsen in 3 groepen bij juf Christa, juf Conny en juf Machteld.
De maatregelen laten niet toe met een groep van 15 leerlingen in een klas te werken. In deze tijden staat de gezondheid en veiligheid voorop!
We hopen op jullie begrip hiervoor.
Op vrijdag 15 mei krijgt elk kind een brief mee waarop de gegevens van de klasleerkracht zullen vermeld staan.
De indeling is een weloverwogen keuze.
Er werd daarbij rekening gehouden werd met verschillende factoren : het leer - en ontwikkelingsproces van het kind, het garanderen van de onderwijskwaliteit en het nastreven van de grootst mogelijke leerwinst.
We willen de 4 lesdagen ten volle inzetten om de basisleerstof van het eerste leerjaar aan te brengen en vast te zetten. De wiskundige en talige kennis en vaardigheden zullen dus veelvuldig aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor muzische tussendoortjes, wero en turnen.
Op de speelplaats spelen de kinderen van het eerste leerjaar samen.

Oudercontacten in juni


We voorzien nog oudercontacten eind juni. Hoe we dit concreet gaan organiseren hangt volledig af van de geldende maatregelen. We brengen jullie tijdig op de hoogte.

Alvast heel veel dank !
Zijn er vragen, bel of mail gerust !
We hopen om samen met jullie kinderen een goed einde te breien aan dit schooljaar.
Directie en team