image

Schooltoelage

Een schooltoelage voor u?

Kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen sinds schooljaar 2008-2009 in aanmerking komen voor een schooltoelage.

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.

Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het is dus zeker de moeite om eens na te kijken of u in aanmerking komt. De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met hoger onderwijs maakt het mogelijk om één gezinsdossier in te dienen: voortaan volstaat één formulier voor alle kinderen samen.

Ook het aantal toe te voegen documenten is beperkt: geen aanslagbiljet meer van de belastingen, geen inschrijvingsformulier van de school.
U kunt een toelage aanvragen tot en met 1 juni.
Op de website studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraag indienen. Of de formulieren binnenhalen en afdrukken.

Een papieren versie kunt u bij ons op het secretariaat afhalen. Wij helpen u graag verder met het invullen. Maak gerust een afspraak met de zorgcoördinator.