_Verbondenheid
15
Mar

Nieuw bericht : graag even doorlezen !

  • 15/03/20 10:29
  • Annelies Lammertyn

Beste ouders,


Ondertussen heb ik zicht op welke leerlingen wanneer zullen aanwezig zijn de komende we(e)k(en).
Dit gaat over een zeer beperkt aantal leerlingen.


Praktische afspraken :
- het beperkt aantal kinderen wordt opgevangen op de afdeling Adegemdorp 16A ( achter de kerk ) : ingang rode poort achter de
kerk.


- de kinderen worden om 8u15 en 13u opgewacht aan de poort door de directie.


- afhalen gebeurt ook aan de rode poort ( 's middags en ' s avonds )


- ouders komen de school niet binnen. Zijn er vragen of bezorgdheden : mail gerust naar directie@depapaver.be of bel naar 050 71
15 93 .


- voor wat de voor - en naschools opvang betreft : ouders brengen de kinderen binnen tot bij Christa/halen af bij Christa en sluiten de poort terug. ( gaat over zeer beperkt aantal )


- begin van deze week worden oefenbundels aangemaakt per leerjaar.(lagere school) Dit gaat over bundels met herhalingsleerstof. Deze bundels zullen bij de kinderen thuis worden gebust. (uiterlijk tegen eind van de week ) Ik bezorg hier morgen verdere info over !
- morgen zul je ook concrete tips ontvangen om zinvol met de kinderen thuis aan de slag te gaan.
- schoolrekeningen betalen : voor de ouders die de schoolrekening van de maand februari nog moeten vereffenen :
bedrag storten voor 31 maart op rekeningnummer BE 17 3900 2809 7521 met vermelding van de naam van jullie kind(eren)


Dank alvast voor alle inspanningen om opvang te zoeken. Probeer de kinderen zoveel mogelijk in open lucht te laten spelen ! Zorg goed voor mekaar.
Directie Annelies en team