_Communicatie
13
Mar

BELANGRIJK BERICHT : CORONAVIRUS : alle lessen worden geschorst .

  • 13/03/20 15:34
  • Annelies Lammertyn

Coronavirus – infobrief voor ouders – update

Beste ouders,

De Nationale veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en kwetsbare groepen te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om dit te voorkomen.


Wat betekent dit voor onze school ?


- Alle lessen worden geschorst vanaf vrijdag 13 maart -24u tot en met 3 april.


- De school vangt leerlingen op van wie ouders in de zorg –en gezondheidssector werken en de kinderen van ouders die geen geschikte opvang kunnen voorzien. Voor – en naschoolse opvang is er voor noodgevallen.


- Indien u zelf niet in opvang kan voorzien : gelieve dit te melden via mail : directie@depapaver.be. Duidelijk vermelden van de naam van uw kind(eren) en de klas.


- Alle vormen van therapie en ondersteuning die op school doorgaan, zijn geannuleerd tot aan de paasvakantie.


- Er zijn geen warme maaltijden t.e.m de paasvakantie. Drankjes kunnen worden voorzien zolang de voorraad strekt.


- Oudercontacten voor lager worden geannuleerd en verplaatst naar een later moment.


- Alle verdere communicatie gebeurt via onze schoolwebsite. Volg dagelijks de klaspagina’s op.


- Voor het lager : alle werkboekjes gingen vandaag mee naar huis. Het is niet de bedoeling hierin verder te werken. Maar het geeft u als ouders wel een beeld van de leerstof tot waar de kinderen zijn gekomen.


Alvast dank voor uw begrip
Directie, team en schoolbestuur