_Communicatie
26
Sep

Infoavond rond omgaan met hoogsensitiviteit bij kinderen : woensdag 9 oktober

  • 26/09/19 20:07
  • Annelies Lammertyn

VORMING OMGAAN MET HOOGSENSITIEVE KINDEREN 


Een hoogsensitief kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Daarom heeft het kind meer tijd nodig om de voortdurende stroom aan prikkels en indrukken te verwerken.
Het moet zich regelmatig kunnen terugtrekken of afsluiten. Dikwijls is het kind zich daar niet bewust van of krijgt het de kans niet. Als gevolg daarvan raakt het over zijn toeren, geïrriteerd en/of oververmoeid.
Deze info-avond is bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en geïnteresseerden. We bespreken hoe je een hoogsensitief kind kan herkennen en hoe je ermee kan omgaan.
De voordracht bestaat uit 2 delen waarbij eerst algemene informatie gegeven wordt, de kenmerken van hoogsensitiviteit besproken worden. Er worden tips gegeven en tal van voorbeelden aangehaald. Na een korte pauze volgt het interactieve deel van de voordracht, waarbij er ruime gelegenheid tot vragen stellen is.


De vorming wordt gegeven door Anja Claeys verbonden aan HSP Vlaanderen.


Woensdag 9 oktober 2019
Van 19:30 tot 22:00 uur
Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Prijs: €10 (kansentarief: €2,5)
Inschrijven en overschrijven op rek. BE52 0910 2173 5709 op naam van Huis van het Kind Maldegem met vermelding hoogsensitiviteit Inlichtingen:
huisvanhetkind@maldegem.be
Op 050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem