_Communicatie
25
Sep

Belangrijke berichten voor alle ouders

  • 25/09/19 11:41
  • Annelies Lammertyn

Politiezone Maldegem
Industrielaan 10 Telefoon > 050/72.71.70
9990 - Maldegem E-mail > PZ.Maldegem@police.belgium.eu

23/09/2019
Maldegem

Beste ouder, grootouder, familie,

Uw kind loopt school te Adegem, VBS De Papaver.
Om de vlotheid rond de schoolpoorten en de veiligheid van U en Uw kind te garanderen vragen wij Uw medewerking.

Wij krijgen regelmatig opmerkingen dat het fout parkeren in de schoolzone een bron van onveiligheid en frustratie is. Te meer daar er voldoende parkeermogelijkheden zijn rond de school, zodat fout parkeren geen noodzaak is maar een keuze.

Parkeergelegenheden :

• CC Den Hoogen Pad
• Parking tussen kinderopvang Ukkie Pukkie en Verzorgingshuis De Pastorij
• Parkeergelegenheid in Adegem-Dorp > NIET OP DE STROOK VOOR DE KERK!
• Parkeergelegenheid en parking in de Schoolstraat (aan bakkerij De Sutter)

Fout parkeerders zullen worden aangepakt.

Op de strook voor de kerk is het verboden om te parkeren, dit aangeduid door middel van verkeersbord E1 met onderbord ‘Maandag tem vrijdag van 08u tot 17 u’.

Het is enkel toegestaan de strook op te rijden, Uw kind(eren) uit het voertuig te laten stappen en direct te vertrekken.
Het is NIET toegelaten om zelf de kinderen tot aan de schoolpoort te brengen terwijl Uw voertuig op deze strook geparkeerd staat. Het is ook NIET toegelaten in het voertuig te blijven zitten terwijl iemand anders (een passagier van Uw voertuig bv.) de kinderen tot aan de schoolpoort brengt.

Overtredingen hieromtrent zullen vanaf heden met directe ingang geverbaliseerd worden aan de hand van de wegcode volgens het KB van 1/12/1975:

Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht. Art. 65.5.1. Aan de verbodsborden en de borden betreffende het parkeren kan de zonale geldigheid worden gegeven. Hun betekenis blijft ongewijzigd. Art. 70.2.1.1°. Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod. Bord E1: parkeerverbod. Een opschrift mag de periode aanduiden tijdens dewelke het verbod geldt. (98)

De boete hierop bedraagt 116,00 euro!

Vanaf heden worden er extra controles uitgevoerd. ALLE overtredingen (niet enkel deze hierboven vermeld) zullen resulteren in een proces-verbaal.

Wij hopen op jullie medewerking om de schoolomgeving veiliger en vlotter te maken!

Met vriendelijke groet, Uw wijkagenten