Welkom bij L2

Berichten

_Communicatie 18
May

Belangrijke informatie

  • 18/05/20 18:34
  • Julie De Causmaecker

Beste ouders

Zoals ik reeds gemeld heb, hebben we nog enkele belangrijke informatie.

- De kinderen hadden vandaag voor het eerst turnen, in open lucht. Dit vonden ze super. We merkten dat de kinderen enorm gegroeid zijn en dat vele van hen andere sportschoenen zullen nodig hebben. :) 

- De kinderen krijgen geen huiswerk meer op maandag maar we voorzien wel telkens een taakje dat op woensdag gemaakt moet worden. Deze week zal dit een les in het werkboek zijn en inoefenen van de tafels. 

- We merken dat de tafels bij sommige kinderen wat 'weg' zijn. Elke dag 10 minuten oefenen helpt bij de automatisatie van de tafels. In de klas oefenen we deze ook heel vaak! 

- Juf Sophie start maandag terug met haar stage. Ze zal helpen doorheen de dag en zelf ook lessen geven. Ze zal tot 19 juni bij ons zijn. 

- De kinderen zijn super flink! Ze zijn super gemotiveerd. Voor vele is het terug wat wennen om de vaste structuur terug aan te houden. Ze starten heel gemotiveerd en gedreven maar na 30 minuten is het soms even te veel. We proberen het pakket rustig aan op te bouwen en veel te herhalen! Laat gerust weten als uw zoon/dochter met zorgen of vragen zit! 

Vele groeten juf Julie, juf jolien, juf Sophie en meester Joost

_Enthousiasme 16
May

Eerste schooldag na corona :)

  • 16/05/20 08:22
  • Julie De Causmaecker

Beste ouders en kinderen

Ik ben ongelooflijk trots op onze eerste schooldag in de Hoogen Pad. De kinderen waren heel flink en deden hun best om alles zo vlot mogelijk te doen. Een dikke duim voor iedereen! 

Op Facebook konden jullie al prachtige foto's vinden van de papa van Merel. Heel erg bedankt hiervoor. Om de foto's nog eens te bekijken kan je volgende link gebruiken: https://kristof-claeys-photography.smartslides.com/de-papaver/?fbclid=IwAR2pJZ2JTtECOzmx2LLaWxHNDzoKC_6JYId-aWaZ7TysZb9LQUQdy-nIapI

We maakten er samen een prachtige dag van en hopelijk volgen er nog veel meer. De kinderen vonden het heel jammer dat niet iedereen naar school kon en hopen dat iedereen zich blijft inzetten tegen corona! De kinderen maakte een prachtig filmpje om iedereen te tonen dat we aan hen denken! Je kan het vinden op onze fotopagina: https://fotosl2.depapaver.be/.

Genieten maar! 

Vele groetjes juf Julie

_Enthousiasme 08
May

Terug naar de klas vanaf vrijdag 15 mei !

  • 08/05/20 13:18
  • Annelies Lammertyn

Richtlijnen voor opstart op 15 mei – 2e leerjaar

Op welke dagen worden de kinderen verwacht ?


- op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- op woensdag is er opvang voorzien in de voormiddag ( vooraf inschrijven als de noodzaak er is : directie@depapaver.be )
- de pre – teaching wordt stopgezet
- wie wil kan over de middag boterhammen blijven eten. We vragen om de kinderen zoveel mogelijk thuis te laten eten over de middag, als dat haalbaar is.
- is dit niet haalbaar, wil doorgeven welke dagen uw kind blijft eten : directie@depapaver.be
- drankjes worden meegebracht van thuis
- warme maaltijden worden niet meer aangeboden tot eind juni

Waar zet ik de kinderen af ?


- vanaf 8u15 : aan de onthaalzone voor CC Den hoogen Pad
- graag afscheid nemen van de kinderen aan de onthaalzone, voor de nadarhekkens
- kinderen die met de fiets komen, plaatsen de fiets binnen de aangeduide zone
- ouders komen niet mee binnen in CC Den hoogen Pad
- wil ook aan de onthaalzone als ouder strikt de maatregelen naleven

Waar haal ik de kinderen af ’s middags en ’ s avonds ?


- de kinderen worden naar de onthaalzone gebracht
- we kunnen geen rangen organiseren, wil zelf je kind afhalen

Waar gaat de voor – en naschoolse opvang door ?

- de kinderen van het tweede leerjaar worden door Christa ’ s morgens tot aan Den hoogen Pad gebracht.
- wie naar de naschoolse opvang moet, wordt door een juf/meester naar school gebracht
- kinderen worden ’s morgens voor 8u10 afgezet aan de achterzijde van de school
(schuifdeur speelzaal)
- de kinderen worden er ’s avonds ook afgehaald
- bij goed weer : kinderen worden afgehaald aan het naderhekken bij de rode poort
- inschrijven voor de opvang is noodzakelijk : directie@depapaver.be

Wat brengen we mee naar school ?
Boekentas met daarin :
fruit
koek
flesje water
werkboeken
pennenzak
werkbundels
rapport en toetsen
rekendoos
turnzak

Dragen onze kinderen een mondmasker ?


Onze kinderen dragen geen mondmaskers om naar school te komen. Dit wordt afgeraden bij kinderen omdat ze voortdurend aan de maskers komen.
De leerkrachten dragen een gelaatsscherm.

Welke preventie – maatregelen worden voorzien?

 
Zie aparte info op de klassite hierover vanaf maandag 11 mei.
Er zijn heel wat zaken waaraan kinderen zullen moeten wennen zoals het anderhalve m van kindjes blijven, het veelvuldig handen wassen, leerkrachten met gelaatsschermen of mondmaskers, het eenrichtingsverkeer, … .
Indien u thuis bepaalde zaken opmerkt,aanvoelt of ziet bij uw kind, gelieve dit dan zeker door te geven aan de klasleerkracht. Zo kunnen we problemen efficiënt aanpakken.

Hoe zal de eerste terugkomdag op 15 mei eruitzien ?


Er is op de eerste plaats aandacht voor het welzijn van de kinderen.
We zorgen voor een zachte landing bij de aankomst.
Er wordt tijd gemaakt om te praten over de afgelopen periode thuis en hoe de kinderen zich daarbij gevoeld hebben.
Er wordt een korte rondleiding voorzien door de directie met aandacht voor de geldende maatregelen.


Hoe wordt er gewerkt binnen het tweede leerjaar ?
We zijn genoodzaakt om de kinderen op te splitsen in 2 groepen.
Enkel op die manier kunnen we op een veilige manier werken binnen deze coronatijd.
In deze tijden staat de gezondheid en veiligheid voorop!
We hopen op jullie begrip hiervoor.
De kinderen staan wisselend onder begeleiding van juf Julie, meester Joost en juf Jolien.
Juf Veerle blijft meehelpen van achter de schermen maar mag omwille van haar gezondheid niet naar school komen.
In den hoogen Pad krijgt elk kind zijn vaste plekje toegewezen.
We willen de 4 lesdagen ten volle inzetten om de basisleerstof van het tweede leerjaar aan te brengen en vast te zetten. De wiskundige en talige kennis en vaardigheden zullen dus veelvuldig aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor muzische tussendoortjes, wero en turnen.
Aan den Hoogen Pad wordt een speelzone afgebakend waar de kinderen van het tweede leerjaar op een veilige manier kunnen spelen.


Oudercontacten in juni
We voorzien nog oudercontacten eind juni. Hoe we dit concreet gaan organiseren hangt volledig af van de geldende maatregelen. We brengen jullie tijdig op de hoogte.

Alvast heel veel dank !
Zijn er vragen, bel of mail gerust !
We hopen om samen met jullie kinderen een goed einde te breien aan dit schooljaar.
Directie en team

 

_Communicatie 16
Apr

Nieuwe website voor inoefening

  • 16/04/20 17:38
  • Julie De Causmaecker

Beste ouders

Morgen krijgt u uitleg over een nieuwe oefensite die opgemaakt is voor L2.

U kan gerust al een kijkje nemen via volgende link: https://l2depapaver.weebly.com/

 

Tot morgen! 

juf Veerle en juf Julie.